КАТЕГОРИЈЕ СТУДЕНАТА КОЈЕ СУ ОСЛОБОЂЕНЕ ПЛАЋАЊА ТРОШКОВА СМЈЕШТАЈА И ИСХРАНЕ (ОДЛУКА) .