К О Н К У Р С ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА НА СМЈЕШТАЈ (1300 КРЕВЕТА) У ЈУ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „НИКОЛА ТЕСЛА” БАЊА ЛУКА У АКАДЕМСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ