ЗВАНИЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ КОЈИ КОНКУРИШУ ЗА СМЈЕШТАЈ У АКАДЕМСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ