Одлука о избору/одлука о поништењу

Одлука о избору / Одлука о поништењу

Одлука о избору најповољнијег понуђача јавне набавке отвореним поступком за доставу понуда за " Радови на санацији Павиљона број 3 у ЈУ СЦ "Никола Тесла" Бања Лука,".

Документ можете преузети pdf овдје.Одлука о избору најповољнијег понуђача за отворени поступак јавне набавке "Сукцесивна набавка меса, месних прерађевина,свјеже и замрзнуте рибе и рибљих прерађевина у ЈУ СЦ "Никола Тесла" Бања Лука,".

Документ можете преузети pdf овдје.Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе "Средства за хигијену и одржавање".

Документ можете преузети pdf овдје.Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе индустријске машине за прање чаша и суђа за потребе кухиње.

Документ можете преузети pdf овдје.Одлука о избору најповољнијег понуђача за отворени поступак јавне набавке "Сукцесивна набавка прехрамбено колонијалне робе" у ЈУ Студентски центар" Никола Тесла" Бања Лука".

Документ можете преузети pdf овдје.Одлука о избору најповољнијег понуђача за конкурентски захтјев за доставу понуда за доставу понуда за "Средства за хугујену и одржавање и одржавање" у ЈУ Студентски центар" Никола Тесла" Бања Лука".

Документ можете преузети pdf овдје.Реализација поступака јавних набавки у 2021. години закључно са 28.02.2021. године.

Документ можете преузети pdf овдје.Одлука о избору најповољнијег понуђача за конкурентски захтјев за доставу понуда за "Материјал за техничко одржавање" у ЈУ Студентски центар" Никола Тесла" Бања Лука".

Документ можете преузети pdf овдје.Одлука о избору најповољнијег понуђача за отворени међународни поступак јавне набавке "Сукцесивна набавка меса и месних прерађевина, свјеже и замрзнуте рибе и рибљих прерађевина у ЈУ Студентски центар" Никола Тесла" Бања Лука".

Документ можете преузети pdf овдје.Одлука у циљу сузбијања појаве и ширења корона вируса.

Документ можете преузети pdf овдје.Одлука о усвајању Плана јавних набавки за 2020. годину.

Документ можете преузети pdf овдје.Одлука о усвајању правилника о дисц. одговорности радника

Документ можете преузети pdf овдје.

Одлука о измјени тачке 3 и тачке 4 Конкурса за пријем студената на смјештај

Документ можете преузети pdf овдје.

Одлука о утврђивању цијене услуге исхране и смјештаја

Документ можете преузети pdf овдје.Одлука о утврђивању цијена ноћења за трећа лица

Документ можете преузети pdf овдје.Одлука о цијени комерцијалног смјештаја

Документ можете преузети pdf овдје.Одлука о проширењу ранг листе примљених студената

Документ можете преузети pdf овдје.Одлука о покретању поступка набавке

Документ можете преузети pdf овдје.Одлука о начину формирања листе за смјештај Павиљону 4,

Документ можете преузети pdf овдје.


Одлука о избору најбољег понуђача за набавку радова "Грађевински радови

Документ можете преузети pdf овдје.Музички извођачи и помоћне услуге

Документ можете преузети pdf овдје.

28.04.2017.

Осигурање радника

Документ можете преузети pdf овдје.

17.08.2017.

Обезбјеђење

Документ можете преузети pdf овдје.

24.04.2017.

Хостинг и домен за сајт

Документ можете преузети pdf овдје.

31.05.2017.

Продукција свјетла и звука

Документ можете преузети pdf овдје.

31.05.2017.

Осигурање имовине

Документ можете преузети pdf овдје.

19.06.2017.

Браварске услуге

Документ можете преузети pdf овдје.

17.03.2017.

Одлука о одобравању допуне у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста"<

Одлука

Документ можете преузети pdf овдје.

28.09.2017.

Одлука о одобравању допуне у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста"

Документ можете преузети pdf овдје.

21.09.2017.

Одлука о додјељивању бесплатног смјештаја, исхране и коришћења вешераја"

Документ можете преузети pdf овдје.

26.07.2016.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе"Алуминијске унутрашње жалузине"

Документ можете преузети pdf овдје.

07.07.2017.


Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе "Рачунарске опреме ЛОТ1"

Документ можете преузети pdf овдје.

06.07.2017.


Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе "Рачунарске опреме ЛОТ2"

Документ можете преузети pdf овдје.

06.07.2017.Одлука о избору најповољнијег понуђача "Услуга физичког обезбјеђења"

Документ можете преузети pdf овдје.

13.06.2017.Одлука о избору најповољнијег понуђача "Сукцесивна набавка прехрамбено колонијалне робе"

Документ можете преузети pdf   овдје.

08.06.2017.Одлука о прихватању понуде за стручно усавршавање радника

Документ можете преузети pdf   овдје.

26.04.2017.Одлука о избору најповољније понуде за услугу стручног усавршавања радника ЈУ Студентски центар "Никола Тесла" Бања Лука.

Документ можете преузети pdf   овдје.

02.03.2017.Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку браварије и ПВЦ столарије.

Документ можете преузети pdf   овдје.

31.01.2017.