Основни елементи закључених уговора

Основни елементи закључених уговора

Реализација поступака јавних набавки у 2021. години закључно са 31.12.2021. године

Документ можете преузети pdf овдје.

31.12.2021.

Реализација уговора за октобар (отворени поступак)

Документ можете преузети pdf овдје.

31.10.2019.

Реализација уговора за октобар (конкурентски поступак)

Документ можете преузети pdf овдје.

31.10.2019.

Реализација уговора за октобар (директни поступак)

Документ можете преузети pdf овдје.

31.10.2019.

Реализација уговора за октобар (преговарачки поступак)

Документ можете преузети pdf овдје.

31.10.2019.

Реализација уговора за август (отворени поступак)

Документ можете преузети pdf овдје.

30.06.2019.

Реализација уговора за август (преговарачки поступак)

Документ можете преузети pdf овдје.

31.08.2019.

p>Реализација уговора за август (конкурентски поступак)

Документ можете преузети pdf овдје.

31.08.2019.

Реализација уговора за август (директни споразум)

Документ можете преузети pdf овдје.

31.08.2019.

Реализација уговора за јун (преговарачки поступак)

Документ можете преузети pdf овдје.

30.06.2019.

Реализација уговора за јун (отворени поступак)

Документ можете преузети pdf овдје.

30.06.2019.

Реализација уговора за јун (директни споразум)

Документ можете преузети pdf овдје.

30.06.2019.

Реализација уговора за јун (конкурентски поступак)

Документ можете преузети pdf овдје.

30.06.2019.

Реализација уговора за април (отворени поступак)

Документ можете преузети pdf овдје.

30.04.2019.

Реализација уговора за април (преговарачки поступак)

Документ можете преузети pdf овдје.

30.04.2019.

Реализација уговора за април (директни споразум)

Документ можете преузети pdf овдје.

30.04.2019.

Реализација уговора за фебруар (отворени поступак)

Документ можете преузети pdf

Реализација уговора за фебруар (отворени поступак)

Документ можете преузети pdf овдје.

28.02.2019.

Реализација уговора за фебруар (директни споразум)

Документ можете преузети pdf овдје.

28.02.2019.

Уговор о услугама ангажовања музичких извођача

Документ можете преузети pdf овдје.

26.05.2017.

Уговор о пружању услуга физичког обезбјеђења.

Документ можете преузети pdf овдје.

15.06.2017.

Образац реализације уговора/ окирног споразума за 2017-ту годину.

Документ можете преузети pdf овдје.

03.08.2017.Основни елементи закљученог уговора на дан 16.05.2017.

Документ можете преузети pdf   овдје.

16.05.2017.


Основни елементи закључених уговора на дан 15.03.2017.

Документ можете преузети pdf   овдје.

15.03.2017.