План јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки за 2022. годину

Реализација поступака јавних набавки у 2022. години закључно са 28.2.2022. године

Документ можете преузети pdf овдје.

28.02.2022.Извод из плана набавки за 2022. годину

Документ можете преузети pdf овдје.

22.02.2022.Одлука "Усваја се план јавних набавки за 2022.годину."

Документ можете преузети pdf овдје.Одлука о усвајању 7. измјене и допуне плана јавних набавки за 2021. годину

Документ можете преузети pdf овдје.

21.10.2021.

Извод из 7. измјена и допуна плана набавки 2021. годину

Документ можете преузети pdf овдје.

17.12.2021.

Одлука о усвајању 5. измјене и допуне плана јавних набавки за 2021. годину

Документ можете преузети pdf овдје.

01.10.2021.

Извод из 5. измјена и допуна плана набавки 2021. годину

Документ можете преузети pdf овдје.

13.09.2021.

Одлука о усвајању плана јавих набавки за 2021. годину

Документ можете преузети pdf овдје.

13.01.2021.

Извод из плана набавки за 2021. годину

Документ можете преузети pdf овдје.

13.01.2021.

Одлука о усвајању плана јавих набавки за 2021. годину