Позиви за достављање понуда

Позиви за достављање понуда

Позив за досављање понуде за набавку услуге стручног усавршавања запослених на семинарима и стручним обукама

Документ можете преузети овдје.

03.03.2022Позив за досављање понуде за набавку услуге стручног усавршавања запослених на семинарима и стручним обукама

Документ можете преузети овдје.

25.02.2019.Позив за достављање понуде за набавку услуге прања службених возила на локацији на подручју Бања Луке

Документ можете преузети  овдје.

23.01.2018.Позив за достављање понуде за набавку услуге стручног усваршавања запослених на семинарима и стручним обукама

Документ можете преузети pdf   овдје.

23.01.2018.Одлука о покретању преговарачког поступка набавке информационог система

Документ можете преузети pdf   овдје.

20.04.2017.Позив за достављање понуде за набавку услуге стручног усавршавања запослених на семинарима и стручним обукама.

Документ можете преузети pdf   овдје.

28.02.2017.Одлука о покретању преговарачког поступка

Документ можете преузети pdf   овдје.

07.02.2017.