Правилници

Правилници

Одлука и правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста

Документ можете преузети   pdf овдје.Одлука и правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
за службу угоститељско-услужне дјелатности и службу за запошљавање студената

Документ можете преузети pdf овдје.Одлука УО Центра - Измјена текстуалног дијела систематизације

Документ можете преузети pdf овдје.Правилник о канцеларијском пословању у Центу

Документ можете преузети pdf овдје.Правилник о раду службе за правне и кадровске послове

Документ можете преузети pdf овдје.Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности радника

Документ можете преузети pdf овдје.Правилник о начину обрачуна накнаде трошкова превоза за запослене

Документ можете преузети pdf овдје.