Служба за запошљавање студената

Служба за запошљавање студената


Служба за запошљавање студената у ЈУ Студентски центар “Никола Тесла“ послује у саставу саме установе. Служба је основана са циљем да члановима омогући да својим радом остваре допунска средства за задовољавање социјалних, културних, образовних, интелектуалних и других личних и заједничких потреба. Служба обезбјеђује члановима одговарајућу правну и социјалну сигурност за вријеме радног ангажовања.

Организованим радом преко Службе, чланови обезбјеђују зараду и сигурност исплате, одговарајуће услове за рад и заштиту на раду, задружну солидарност, стицање радних навика и практичних знања потребних за стално запослење. Чланство у Служби је добровољно.

Телефон: 051/ 238 - 370

E-mail: szs@scnikolatesla.com