SMJEŠTAJ STUDENATA

TURISTIČKI SMJEŠTAJ

RESTORAN

Studentski centar „NIKOLA TESLA”

Osnovna djelatnost JU Studentski centar „Nikola Tesla“ je pružanje usluga smještaja i ishrane studentima. Smještajne kapacitete JU Studentski centar „Nikola Tesla“ čine četiri paviljona koji se nalaze na dvije lokacije. Pored osnovne djelatnosti, Studentski centar nudi mogućnost turističkog smještaja u 16 soba namjenjenih komercijalnoj upotrebi.

1250+ kreveta

Centar iz godine u godinu povećava i poboljšava, kako svoje smještajne kapacitete tako i kvalitet samog života u ustanovi.

4 paviljona

Paviljoni jedan i dva se nalaze na adresi Majke Jugovića broj 1, a paviljoni tri i četiri se nalaze na adresi Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a.

58+ godina postojanja

Od osnivanja do danas, Studentski centar pružio je usluge smještaja za preko 30.000 studenata i usluge ishrane za više od 60.000 abonenata.

Najbolje cijene smještaja i ishrane

Odlukom Vlade Republike Srpske, za sve studente koji su ostvarili
pravo na smještaj putem konkursa, isti je besplatan, a dnevna cijena ishrane, koja uključuje tri obroka, iznosi 3 KM, što je najniža cijena u regionu. Naša misija je da obezbijedimo kvalitet usluga koji prati svjetske standarde, za cijenu koja je prihvatljiva studentima, odnosno njihovim roditeljima.