Smještaj STUDENATA

Studenti usluge smještaja ostvaruju putem konkursa koji raspisuje Upravni odbor centra za svaku akademsku godinu, u skladu sa Zakonom o studentskom standardu. Smještajne kapacitete JU Studentski centar „Nikola Tesla“ čine četiri paviljona koji se nalaze na dvije lokacije. Paviljoni jedan i dva se nalaze na adresi Majke Jugovića broj 1, a paviljoni tri i četiri se nalaze na adresi Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a (sadašnji kampus).

Ishrana
STUDENATA

Ishrana u JU Studentski centar „Nikola Tesla“ organizovana je u dva linijska restorana koji se nalaze na dvije različite lokacije. Oni čine studentsku menzu. Menza Paviljona 1 i 2 se nalazi u ulici: Majke Jugovića 1, a kapacitet ovog distributivnog restorana je 230 sjedećih mjesta. Studentska menza Paviljona 3 i 4 se nalazi u ulici Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a, a kapacitet ovog distributivnog restorana je 120 sjedećih mjesta.